Melayê Cizîrî – Dîsa Ji Nû Bêhal e Dil

Dîsa ji nû bêhal e dil

Saqî werîn cama zucac

Muştaqê xemra al e dil

Lê xweş-i anîbit mizac

Saqî ko dêm mehweş bitin

Kagul ji şêva reş bitin

Qerqef bila ateş bitin

Em dê bi wê dil kîn `ilac

Da em bi wê dil hey bikîn

Pê sîne dax û key bikîn

Sed menzilan pê tey bikîn

Ew dê di seyrê kit rewac

Bê nûr û narê muhbetê

Bê neqş û sun`ê qudretê

Naçîn meqamê wesletê

Nûrun lena we- l-leylu dac

Ev narê sîqala dil e

Da`im li wê qala dil e

Newroz û sersala dil e

Weqtê hilêtin ew sirac

Hetta bi nûra badeyê

Rengîn nekî seccadeyê

Dûr î ji wê şehzadeyê

Durdaneya gerden ji `ac

Durdaneya gerden bilor

Reyhan ji ser werdên di Cor

Hey hey bi mestî têne dor

Xala li nik ferqê bi tac

Mihra te pir ebter kirîn

Xalan ji ber biskan derîn

Zulfa muselsel `enberîn

çîn çîn ji çînê tête bac

Tenha ne Kurdistan didin

şîraz û Yeng û Wan didin

Her yek li ser çehvan didin

Ji Espehan têtin xerac

çehvên belek qewsên helek

çerx û felek xalib melek

Fî hubbiha `umrî delek

We-l-hubbu yecrî fî `ucac

şahid hezar reng xemmilîn

Reqs û sema pê kemmilîn

îro Mela em sed dil în

Saqî werîn cama zucac

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *