Helbestvan Hesen Kordede: Bilind firyawo,nizim keto

Felek çibkim ev dadmendî te da kê

Çima li dûv man qenc û delal û çê

Heta kengî dil bikoşe azeran

Keçû kur wê şewat bidin bav û dê..

Omîd nema ji ademî ku xêr bê

Bawer nakim çavên birçî ku têr bê

Ta ku weka berxa li stû ne kêr bê

Hêvîyên me nema ji kes bêl xwedê..

Ewjî b’aram bal firehe bê xeme

Çi xweşî ye,çi reşî ye,giş l’ceme

Ferat diçe her bi xuşîn û leme

Wî dan ber xwe tevan birin nêr û mê..

Hina birin û hin anîn wek sefer

Rêwî kirin tev bi hevre lal û kerr

Ew meşandin her xuşandin bê xeber

Girêbestek dane nav wan bi hew dê..

Girêbesta man û neman dane rê

Wek rêwî yê ku derbas bê ser pirê

Ew nabînê ku çi heye l’der dorê

Ji wî be ku her ewe yê mayîn dê..

Kevne tora wek te ramîn vala çûn

Ên poz bilind her diketin dernexûn

Kes ne gihîşt wê fermanê servebûn

Eve kiryar ku dibêtin ji berê dê..

De raman be hiş nemawo ka dê bav

Ewjî wek te hatin jînê kir silav

Poz bilind bûn ber li jor bûn çûn bi lav

Bawer neke ku sirûşt derfet bidê..

11/3/2024  Serzorî

xelat.org

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *