Lema Mihemed Elî

  • Zembîlfiroş

     Lema Mihemed Elî Zembîlfiroş zembîla tîne Sûk û kolan digerîne Gulxatûn ji bircê dibîne Aqil diçe sewda dimîne Zembîlfiroş lawkê…

    Zêdetir bixwîne