Mîrza Ronî :  Teyba Xirabe

deqeçîrok

Heyrann jaro oo heyy hewî, ax weza ji kuligê te dimirim hey hey hee oo, heyra jaro weza ji kuligê te dimirimm heyy ay… Çavê reş û belek kilê sibhanî nagirim, yarên vî zamanî dev dostin, wey qelb û dilên xwe kafirinn…

Wey belê heçî yarika wan keyfa dilê wan be ji milk û emlakê bav û bira şîrintirinnnn… şîrintirrr, şîrinnnnnn, şîîîr… xîzzz… tiikk… tik…

Kurê min ma tu dengê wê teybê na bihîse ka pêve here, lê binêre çi pê hat, çima dengê Seyt Fadil sekinî…

Bila yabo…

Yabo teyb xira bûye û bant cûtiye!

Ha ka jê derxe, hêdîka jê derxe tu bandê ne qetînî. Jê derxe, bant û teybê ji min re bîne.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *