Ardilan Abdo : XWEŞIKA XWEDÊ

Ji PIRTÛKA ( GAVA MIRÎ DIMIRIN)

Çendîn min bêriya dêmên fediyokî kiriye

Û lêvên di nava lêvlên min de pevçûn dikirin

Li vir di nava destên bêrîkirina te de

Dilekî şikestî me

Ma ne gerek nuha tu li vir ba

Ma ne gerek îşev baran têra xwe bi hatina te re, bihata

Û di bin barana bêrîkirinê de,

Di himêza peyvê de

Me yê têhna xwe şikandiba.

Lê ne tu hatî

Ne jî bêbava baranê

De wê çawa dil bi nehatinê re neşke!!!?

Û bêrîkirina netebitî bawî nebe!!!

Te serê pênûsa hestê min ya tûj,

Bi nehatina xwe re ko kir,

Û min xewna di bêrîka bendewariyê de ji xwe xist

Tu dizanî ez îro mîna miriyekî berbi malê ve

vedigeriyam

Min zindî didîtin

Çawa di nava xirecira jiyanê de li hev diketin

Wan jî ez didîtim ma ne dibêjin:

( Zindî miriyan nabînin)

De çawa min didîtin!!!!?

Dibe ez miriyekî zindî bim

Û hîn jî ha ji xwe tune me!!!

Her tiştên li malê bi min û te re ketibûn pevçûnê.

Li ser nehatina te.

Ji bo xêr hatinê

Mîna zarokan xwe xemilandibûn

Destên xwe hawilo vekiribûn,

Ta te himêz bikin

Lê çavên min birijin, te nedîtin

Tiştên ne di dema xwe de, çima tên !!!?

Û çima wê bibin sedema nehatinê!!!?

Di gewreya min de gilokeke ji gotinan asê maye

Ne derdikeve Ne jî tê xwarê

Dizanim nuha li wir tu jî digirî

De ka were em bi hev re bigirîn.

Ardilan AbdoFinland

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *