PAKKİRİN Û PERWERDEYA DİL Û RUH

Êvara îro Sêşemê 02.05.2023 li Navenda Hevgirtina Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê (HRRK)ê li gel nivîskar Diyar Buhtî di ravekirina çend helbestên Melayê Cezîrî de civînek hate lidarxistin.

Malikên ku hatin ravekirin ev  bûn:

Newayamutrib û çengêfîxanavêtexerçengê

Weresaqîhetakengîneşoyîn dil jivêjengê

Heyfdiqeydaxak û gil bit ‘arifêçalakiruh

Dêmucerred bit kupertew dit jinewewpakiruh

Qeydêxak û gilnebit da bêhîcab û perde bî

Mislêbedrêcarinantêxitxusûfêxak-i ruh

Şem’ê ser nûrnadirit ger ewnekitperhîzê dil

Zewqê cama ‘işqê nakit ger nekit imsak-i ruh

Camê ‘işqêpakêrûhanîtuhûra batin e

Ê nenoşî her wemahettaebednapakê ruh

Heyetakeyf û kemêbêkeyf e keyf a ‘arif e

Dêbimînit ger nebitnaçarîbêtiryakê ruh

Dêbigulzaracemalasebzepoşanwêçi kit

Ê dimihrê da nebit dil parepar e çakê ruh

Berji can derrakeyekrewşenter û waladivêt

Sûretêhusnamuqeddes da bikitidrarê ruh

Ger xeberdar î jisirra ‘kuntu kenzen’ guhbidêr

Da bisedtewrî beyan kit me’neyêlewlakê ruh

Lami’êsirratecellî ser liTûrê dil didit

Zeptî nakit wêmecalêsedhezareflakê ruh

Her duîlanên te dêmintoqûgerden kir medam

Da mi her bêtintebessumwekguladehhakê ruh

Cewherêhusnê eda tenha dibitmeqbûliteb’

Ger ne seyqal dit binûrê ‘işqûwekhekkakê ruh

Dêbivêendaz û terzêkeydibitsêhrê helal

Ger ne balateb’i bit wekpehlewançalakê ruh

Dil birimavêht û wêlêbarikirqewsêşevîn

Dêbiditbergezmeyanbêsûciewseffakê ruh

ŞehsiwarîrokemendavêhtineqelbêMelê

Bendi nakit xeyrêfitraka te sedfitrakêruh

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *